Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Mateřská škola, příspěvková organizace, Michalské stromořadí 11, Olomouc - 779 00

- odloučené pracoviště VOJANOVA 10, Olomouc-779 00

—————————————————————————

PŘIJATÉ DĚTI NA MŠ VOJANOVA 10, OLOMOUC

k předškolnímu vzdělávání od školního roku

2023/2024

(POD ČÍSLEM JEDNACÍM/ IDENTIFIKAČNÍM)

3

5

7

16

17

Třída: 
Broučci
Sluníčka