Režim dne

Čas Činnosti
06:30-07:30 scházení dětí, zájmové činnosti, spontánní hry a individuální didakticky cílené činnosti s dětmi, spojené třídy
07:30-09:45 pohybové aktivity, integrované didakticky cílené celky ve formě  spontánních i řízených činností (frontálních, skupinových i individuálních) 
09:45-11:45 příprava na pobyt venku, pobyt venku, příp. náhradní činnosti
11:45-12:15 oběd a osobní hygiena dětí
12:15-14:15 spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:15-14:45 odpolední svačina, osobní hygiena
14:45-16:15 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy
15:00-16:15 Sloučení tříd