STRAVOVÁNÍ - 2023/2024

STRAVOVÁNÍ - 2023/2024

VÁŽENÍ RODIČE,

NA WEB. STRÁNKÁCH ŠJ HOLEČKOVA JE JIŽ K DISPOZICI ON-LINE PŘIHLÁŠKA KE STRAVĚ NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2023/2024.

JE POTŘEBA ZADAT NOVOU PŘIHLÁŠKU NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK, NEJPOZDĚJI DO 20.6.2023

TÝKÁ SE DĚTÍ NOVĚ PŘIJATÝCH, ALE I STÁVAJÍCÍCH, KTERÉ POKRAČUJÍ V DOCHÁZCE OD NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU.

 

Třída: 
Broučci
Sluníčka