Zápisy do 1.ročníků ZŠ

Zápisy do 1.ročníků ZŠ

STATUTÁRNÍ   MĚSTO   OLOMOUC
ZASTUPITELSTVO MĚSTA OLOMOUCE
OBECNĚ   ZÁVAZNÁ   VYHLÁŠKA č. …/2021
o školských obvodech základních škol, 
jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc
 
Zastupitelstvo města Olomouce se na svém zasedání dne ……usneslo vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) a § 10 písm. d)zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 178 odst. 2 písm. b)zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Článek 1
Tato obecně závazná vyhláška vymezuje školské obvody spádových základních škol, jejichž zřizovatelem je statutárníměsto Olomouc.
 
Článek 2
Statutární město Olomouc vymezuje tyto školské obvody spádových základních škol:
 
Fakultní základní škola Komenium a Mateřská školaOlomouc, 8. května 29:
8. května, 28. října, Akademická, Aksamitova, Barvířská, Biskupské náměstí,  Blažejské náměstí, Boleslavova, Bořivojova, Brožíkova, Denisova, Divadelní, Dobrovského, Dolní náměstí, Dómská, Erbenova, Franklinova, Hanáckého pluku, Havelkova, Helceletova, Horní náměstí, Hrnčířská, Hynaisova, Kašparova, Kačení, Kapucínská, Kateřinská, Komenského, Kosinova, Kozí, Koželužská, Křivá, Křížkovského, Kubíčkova, Lafayettova, Legionářská, Lolkova,  Mahlerova, Mariánská, Michalská, Michalské stromořadí, Mlčochova, Mlýnská, Na Hradě, Na Struze, Na Střelnici, nábřeží Přemyslovců, náměstí Republiky, Opletalova, Ostružnická, Panská, Pavelčákova, Pekární, Pekařská, Pöttingova, Purkrabská, Riegrova, Slovenská,  Sokolská,  Studentská, Šemberova, Školní, Švédská, třída 1. máje, U Hradeb, 
U Husova sboru, U Morávky, U Sportovní haly,  U Stadionu, U Výpadu, Uhelná, Univerzitní, Úzká, Václavkova, Václavské náměstí, Vlkova, Vodární, Wellnerova, Wurmova, Zámečnická, Ztracená, Žerotínovo náměstí.
 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18
Baarova, Benýškova, Ctiradova, Čapky Drahlovského, Čelakovského, Černá cesta, Černochova, Černovírská,  Dalimilova, Demlova, Dlouhá, Florykova, Frajtovo náměstí,  Hanušova, Herrmannova, Heydukova, Hlušovická, Horecká, Hrachoviska, Jablonského, Javorová, Jiříčkova, Klicperova, Knechtlova, Komenského, Krameriova, Krátká, Lamblova,  Lazecká, Lužní, Malé Vlčiny, Na Hrázi, Na Letné, Na Partkách, Na Sezníku, Na Vlčinci, Olšová, Pasteurova,Peřinova, Petřkova, Písečná, Polní, Řezáčova, Severní,  Sládkova, Sokolovská, Stratilova, Sušilovo náměstí, Synkova, Štěpánovská, Tvrdíkova, U Háje, 
U Hradiska, U Silnice, U Staré Moravy, U Stavu, Urxova, Václava III., Vahalíkova, Veleslavínova, Vrbová, Výstavní, Za Moravou, Zamykalova, Žitná. 
 
 
Základní škola Olomouc, Gagarinova 19:
Akátová, Aldova, Arnoldova, Bukovanská, Dolní úlehla, Elišky Junkové, Gagarinova, Hany Kvapilové, Horní úlehla, Janouškova, Jesenická, K Dolečku, Ke Stromkům, Myslivecká, Na Kopci, Na Padělkách, Na Příhonu, Pplk. Sochora, Turečkova, U Cihelny, U Gregoráku, U Kříže, U Prachárny, V Kukle, V Rynkách, Vítězství.
 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33:
Akátová, Aldova, Arnoldova, Beskydská, Bukovanská, Darwinova, Dolanská, Dolní úlehla, Dvorského, E. F. Buriana, Elišky Junkové, Gagarinova, Hany Kvapilové, Haškova, Hliník, Holubova, Horní úlehla, Janouškova, Jasmínová, Jesenická, Ježkova, Josefa Sienela, K Dolečku, K Hájence, K Mlýnku, Ke Stromkům, Kluče, Koperníkova, Kovařovicova, Kovářská, Krejčího, Křičkova, Lenhartova, Liškovská, Lošovská, Malinovského, Marie Pujmanové, Menšíkova, Myslivecká, Na Kopci, Na Lukách, Na Padělkách, Na Pevnůstce, Na Příhonu, Na Pusté,  Na  Suchých loukách, Náprstkova,  Návrší Jana Pavla II., Ořechová, Pod Bořím, Pod Hvězdárnou, Pod Hvězdou, Pod Lesem, Pplk. Sochora, Přehradní, Radíkovská, Sadové náměstí, Strmá,   Svolinského,Šeříková, Šlikova, Turečkova, U Cihelny, U Gregoráku, U Hráze, U Kříže,  U Ovčačky, U Prachárny, U Skalky, Ústavní,
V Kukle, V  Rynkách, Vítězství, Vrchní, Zedníkova, Zlaté doly.
 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39:
Bělidelská, Bendlova, Beneše Třebízského, Blodkovo náměstí, Bohuslava Martinů, Bratří Wolfů, Čadova, Divišova, Edisonova, Františka Hofšnajdra, Gorkého, Hildebrandova, Chaloupky, Chodská, Chválkovická, Jana Koziny, Kampelíkova, Kubatova, Libušina, Lindnerova, Luční, Matěje z Janova, Milíčova, Na Luhu, Na Rybníčku, Na Trávníku, Na Zákopě, Nohejlova, Ondřejova, Pastoušky, Pavlovická, Prokopa Holého, Roháče z Dubé, Selské náměstí, Sibiřská, Skopalíkova, Sladovní, Stejskalova, Ševčíkova, Šternberská, Šubova, Švabinského, Táboritů, U Panelárny, U Pazderny, U Podjezdu, Veverkova, Za Kolejemi, Za Mlýnem, Za Školou, Zikmundova, Železniční.
 
Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4:
Babíčkova, Božetěchova, Boční, Borůvková, Brusinková,Camilla Sitteho, Fibichova, Hálkova, Holická, Jahodová,Jungmannova, Kanadská, Kolumbova, Malinová, Nálevkova, Ostružinová, Pittsburská, Přichystalova, Reaganova, Ručilova, Rybářská, Rybízová, Smetanova, Sudova, Šantova, Šípková, Šlechtitelů, Štursova, Technologická, Tovární, U Městského dvora,  Vejdovského, Vikingská, Wittgensteinova.
 
Základní škola Olomouc, Heyrovského 33
Antonína Morese, Bacherova, Balcárkova, Brněnská, Čajkovského, Františka Šantavého, Heyrovského, Horní lán, Hraniční, I. P. Pavlova, Janského, Jeremiášova, Kafkova, Karla Mareše, Kšírova, Mošnerova, Nad Lánem, Na Tabulovém vrchu, Pionýrská, Profesora Fuky, Puškinova, Thomayerova,V Křovinách, Valašská, Vojanova, Za Nemocnicí, Za Vodojemem, Zdravotníků.
 
Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10
Alšova, Andělská, Boční, Borůvková, Brusinková, Bulharská, Českobratrská, Dolní novosadská, Domovina, Holečkova, Husitská, Húskova, Jahodová, Jakoubka ze Stříbra, Jeronýmova, Kališnická, Kanadská, Kolumbova, Krakovská,Malinová, Mánesova, Mišákova, Myslbekova, Nálevkova,Nebeská,  Novosadský dvůr, Ostrovní, Ostružinová, Pittsburská, Přichystalova, Radova, Reaganova,Republikánská, Rokycanova, Rooseveltova, Ručilova, Rybářská, Rybízová, Schweitzerova, Skupova, Střední novosadská, Sudova, Šípková, Špálova, Švýcarské nábřeží,Trnkova, U Botanické zahrady, U Dětského domova,U Městského dvora, U Rybářských stavů, V Kotlině,  Valdenská, Velkomoravská, Vikingská, Za Poštou, Zikova. 
 
Základní škola Olomouc,  Mozartova 48:
Albertova, Dvořákova, Edmunda Husserla, Eduarda Hamburgera, Foerstrova, Horní náměstí, Janáčkova, Litovelská, Mozartova, Na Vozovce, Ostružnická, Petelinova, Polívkova, Poupětova, Resslova, Riegrova, Sukova, Škroupova, Štítného, třída Svornosti, U Místní dráhy, Wolkerova, Zamenhofova, Ztracená.
 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc – Holice, Náves Svobody 41:
Americká, Brunclíkova, Emy Destinnové, Hamerská, Hanácká, Holická, Hollarova, Jaselská, Ječmínkova,  Keplerova, Kopřivová, Krokova, Moravská, Na Dílkách, Na Krejnici, Na Zábraní, náves Svobody, Nový dvůr, Partyzánská, Pode Mlýnem, Průmyslová, Přemysla Oráče, Přerovská,Přichystalova, Revoluční,  Sladkovského, Slunečná, Stará Přerovská, Staškova, Šlechtitelů, Technologická, Týnecká, U Cukrovaru, U Hřiště, U Pekárny, U Potoka, U Solných mlýnů, Zahradní.
 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17:
Bieblova, Finská, Heleny Malířové, Ibsenova, Jihoslovanská, K Sídlišti, Kischova, Kpt. Jaroše,  Lužická, Nedvědova, Nešporova, Polská, Přichystalova, Sienkiewiczova, Tolstého, U Pivovaru, Varšavské náměstí.
 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc – Nemilany, Raisova 1
Arbesova, Božkova, Bryksova, Buzulucká, Bylinková,Bystřinova, Cihlářská, Česká čtvrť, Durychova, Dykova, Františka Řeháka, Hajnova, Hakenova, Hviezdoslavova, Janíčkova, Jilemnického, Jižní, Josefa Beka, K Lesíku, Klostermannova, Kolmá, Konrádova, Kopretinová, Kožušanská, Kubisova, Kyselovská, Lidická, Macharova,Machátova, Na Statkách, Na Stráni,  Návětrná, Neklanova, Peckova, Pod Kostelem, Poláčkova,  Povelská, Prašná, Přečkova, Raisova, Rudolfa Chorého, Rudolfa Smahela, Rybniční, Soví, Sportovní,   Štúrova,   Topolová,   U Nemilanky,   U Romzy,   U Sokolovny, U Zahrádek, Václava Buriana, V Polích, Ve Vrbinách, Větrná, Wintrova, Za Kostelem, Za Sokolovnou, Za Zahradami, Zolova.
 
Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21:
Borůvková, Družební, Fischerova, Handkeho, Jahodová, Lesní, Loudova, Malinová, Na Loučkách, Na Pažitu, Peškova, Požárníků, Přichystalova, Rožňavská, Ručilova, Rybářská, Slavonínská, Šípková,  Teichmannova, U Kapličky, U Městského dvora, Voskovcova, Vratislavova, Werichova.
 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1:
Barákova, Bartošova, Bystrovanská, Dvorská, Elišky Krásnohorské, Farského, Fügnerova, Geislerova, Hellerova, Hodolanská, Hollarova, Horova, Hybešova, Chelčického, Jiráskova, K Mrazírnám, Klimeckého, Komenského,Lermontovova, Lipenská, Mačákova, Máchalova, Na Výsluní, Ostravská,  Pavelkova, Průchodní, Přáslavská, Přerovská, Příčná, Purkyňova, Rejskova, Rolsberská, Řezníčkova, Sladkovského, Smrčkova, Stará víska, Starého, Šafaříkova, Šmerdova, Táborská,  Tovačovského, Trocnovská, Tyršova, U Ambulatoria, 
U Lávky, U Pekárny, U Solných mlýnů, Vaníčkova, Zahradní, Za Humny, Želivského.
 
Základní škola Olomouc, tř.  Spojenců 8:
Bezručova, Boženy Němcové, Dánská, Grégrova, Havlíčkova,Horní náměstí, Javoříčská, Karolíny Světlé, Kollárovo náměstí, Krapkova, Marie Pospíšilové, náměstí Národních hrdinů, Nerudova, Nešverova, Ostružnická, Palackého, Palachovo náměstí, Remešova, Riegrova, Růženy Svobodové,Švermova, třída Spojenců, třída Svobody, Tylova, Vančurova, Vídeňská, Ztracená.
 
Základní škola Olomouc, Stupkova 16:
Dobnerova, Einsteinova, Fragnerova, Hněvotínská, Jana Zrzavého, Járy da Cimrmana, Jílová, Junácká, Karafiátova, Karla Mareše, Kmochova, Mrštíkovo náměstí, Na Chmelnici, Na Tabulovém vrchu, Okružní, Profesora Fuky, Rošického, Růžová, Skřivánčí, Stiborova, Stupkova, V Hlinkách, Zelená, Zirmova.
 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11:
Balbínova, Břetislavova, Cyrilometodějské náměstí, Cyrilská, Dolní hejčínská, Erenburgova, Gogolova, Horní hejčínská, Jaromírova, Jarmily Glazarové, Křelovská,  Ladova, Máchova, Martinova, Matochova, Metodějská, Mojmírova, Mrštíkovo náměstí, Na Šibeníku, Na Trati, Na zahrádkách, Nová hejčínská, Olbrachtova, Oldřichova, Ovesná, Pešinova, Rubešova, Řepčínská, Sobieského, Střední hejčínská, Svatoplukova, Štolbova, Tomkova, Třída Jiřího Pelikána, U Mlýnského potoka, Vitáskova, Zengrova, Zrinského.
 
Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1
Aloise Rašína, Bílkova, Brandlova, Bratří Čapků, Čapka Choda, Čechova, Dělnická, Družstevní, Edvarda Beneše, Generála Fajtla, Generála Píky,  Grónská, Helsinská, Jožky Jabůrkové, Julia Pelikána, Keltská, Klusalova, Letců, Lomená,Mrštíkovo náměstí, Na Vršku, Na Vyhlídce, Nedbalova, Neředínská, Norská, Pilotů, Pod Letištěm, Pod Lipami, Pod Strání,  Politických vězňů, Pražská, Před Lipami, Rumunská, Římská, Slovanská,   Škrétova, Tererovo náměstí, Třešňová,  třída Míru,  U Dvora,   U Kovárny, U Letiště, U Parčíku, U Sv. Jana, Úvoz, Za Zlatou koulí, Západní, Žilinská.
 
Základní škola Olomouc, Zeyerova 28:
Blahoslavova, Blanická, Boční, Borůvková, Brusinková,Březinova, Dr. Milady Horákové, Dukelská, Gorazdovo náměstí, Holická, Husova, Charkovská, Jahodová,Jeremenkova, Jiřího z Poděbrad, Kanadská, Kaštanová, Kavaleristů, Kolumbova, Komenského, Kpt. Nálepky, Křižíkova, Malinová, Masarykova třída, Na Bystřičce, Nábřeží, Nálevkova, Neumannova, Nezvalova, Ostružinová,Pittsburská, Praskova, Přichystalova, Reaganova, Ručilova, Rybářská, Rybízová, Starodružiníků, Sudova, Šípková,Šlechtitelů, Šmeralova, Technologická,   třída 17. listopadu,   třída Kosmonautů,   U Městského dvora,   U Reálky, 
U Soutoku, Vikingská, Vrchlického, Wanklova, Zeyerova, Žižkovo nám.
Článek 3
(1) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o školských obvodech základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc, ze dne 13.3.2017.
(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2021.       
       
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
 
JUDr. Martin Major, MBA
primátor
 
1. náměstek primátora
Třída: 
Broučci