Zápis do MŠ Vojanova 10, Olomouc

Zápis do MŠ Vojanova 10, Olomouc

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022
Zápis do mateřské školy Michalské stromořadí 11 Olomouc a její odloučená pracoviště MŠ Vojanova 10, Olomouc bude od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021probíhat tímto způsobem:
Na webových stránkách mateřských škol www.ms-vojanova.cz v sekci dokumenty ke stažení je umístěna přihláška k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022, kterou řádně vyplníte a pokudnení Vaše dítě rok před zahájením povinné školní docházky, necháte potvrdit o lékaře, že je dítě řádně očkované. 
Potvrzení od lékaře je možně přímo do přihlášky nebo do formuláře „ potvrzení od lékaře“. Na stránkách MŠ taktéž naleznete kritéria k přijetí do mateřské školy. 
Ve dnech 12. 5. 2021 – 14. 5. 2021 v době od 8,00 do 12,00 hod přineste řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře (výjimku mají děti rok před zahájením povinné školní docházky), rodný list dítěte k nahlédnutí a občanský průkaz. 
Příjem přihlášek v uvedených dnech a časech bude probíhat za přísných hygienických opatření (vstuppouze jedna osoba, respirátor, dodržení rozestupů). V případě příznivého počasí bude příjem přihlášek organizován na zahradě v areálu mateřské školy. 
V případě, že se nebudete moci v uvedené dny dostavit s řádně vyplněnou přihláškou nebo budete mít dotazy týkající se zápisu, kontaktujte uvedenou osobu: 
 
MŠ Vojanova – Dagmar Sklenářová  - 585 425 581603 251 872
Třída: 
Broučci
Sluníčka