Výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023

Výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023

Přijaté děti na MŠ Vojanova 10, Olomouc k předškolnímu vzdělávání

od školního roku 2022/2023

pod číslem jednacím (identifikačním)

1

3

4

5

6

7

8

9

11

12

16

17

Třída: 
Broučci
Sluníčka