Výsledky zápisu pro školní rok 2021/2022

Výsledky zápisu pro školní rok 2021/2022

Přijaté děti ( pod evidenčním číslem)

do mateřské školy Michalské stromořadí 11, Olomouc  

- odloučené pracoviště Vojanova 10, Olomouc, 

od školního roku 2021/2022

EVIDENČNÍ ČÍSLO:

1

2

3

4

6

8

9

12

13

14

15

16

17

 

Třída: 
Broučci
Sluníčka