Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

PŘIJATÉ DĚTI NA MŠ VOJANOVA 10,OLOMOUC K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

(pod číslem jednacím)

ČÍSLO JEDNACÍ

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

13

14

15

Třída: 
Broučci
Sluníčka