Školní rok 2021/2022

Školní rok 2021/2022

Milá „SLUNÍČKA”, milí „BROUČCI” a vážení rodiče,
už se na vás všechny moc těšíme, ve středu 1.září
ve školičce Vojanova

!!!Důležité informace!!!
Veškeré informace se dozvíte na třídních schůzkách, ale pro začátek vás poprosíme....

Platby:
▪️Školné 
Úhrada školného - školné začněte platit od ZÁŘÍ 2021 ne dříve!!!
Platbu školného není možné provádět inkasním způsobem pouze trvalým příkazem – připsáním platby ve výši 500,- Kč na účet mateřské školy vedené u ČSOB 182021362/0300 vždy k 15. dni v měsíci s platností od září 2021 do konce školního roku – tj. do června 2022 – včetně. 
Variabilní symbol: 10

DO POZNÁMKY UVEĎTE JMÉNO VAŠEHO DÍTĚTE

▪️Stravování - veškeré informace naleznete na stránkách ŠJ Holečkova 
https://www.sjholeckova.cz

Třída: 
Broučci
Sluníčka