OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

v návaznosti na rozhodnutí krizového štábu ORP Olomouc ze dne 28.4.2020 a Rady města Olomouce

ze dne 11.5.2020 rozhodl zřizovatel o otevření mateřských škol k 25.5.2020. Současně rada města 

schválila dne 11.5.2020 obnovení výběru úplaty za předškolní vzdělávání, taktéž s účinností k 25.5.2020

(úhrada opět do 15.6.2020 na účet mateřské školy.) Organizace provozu bude v souladu s materiály vydanými

MŠMT 30.4.2020 „ Provoz MŠ v období do konce školního roku 2019/2020." (viz článek webové stránky MŠ - prosíme důkladně přečtěte)

Otevření mateřské školy Vojanova

Mateřská škola Vojanova 10, Olomouc bude otevřena od 25.5.2020 v provozní době od 6:30 - 16:15 hod.

Žádáme tedy rodiče, aby nejpozději do pondělí 18.5.2020 nahlásili docházku svých dětí a to:

1. e.mailem: msvojanova@seznam.cz

2. SMS zprávou: 603 251 872

3. telefonicky: v době od 8:00 - 10:00 hod. na telefon - 585 425 581

 

UPOZORNĚNÍ:

Do mateřské školy může nastoupit pouze zdravé dítě. V případě, že dítě trpí alergií, prosíme o lékařské potvrzení.

S sebou je nutné přinést vyplněné prohlášení, které je ke stažení na webových stránkách mateřské školy - dokumenty ke stažení.

Bez tohoto prohlášení NEBUDE Vaše dítě do MŠ přijato.

Děkujeme za pochopení, těšíme se na Vás!

Za celý kolektiv Dagmar Sklenářová, vedoucí učitelka MŠ

Třída: 
Broučci
Sluníčka