MAP- MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN

MAP- MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN

Vážení rodiče,

Naše mateřská škola - odloučené pracoviště, Michalského stromořadí 11, příspěvkové organizace,

Vojanova 10, Olomouc je zapojena do projektu

Místního akčního plánování v Olomouci.

Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání.Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči.Naše mateřská škola se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické pregramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách.Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/

Třída: 
Broučci
Sluníčka