LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ

Vážení rodiče,

ve čtvrtek, 17.září 2020 od 8.00 hod.,bude v mateřské škole probíhat orientační logopedické vyšetření speciálním pedagogem - logopedem, paní Mgr. Renatou Vrbovou, Ph.D.

Máte-li zájem nechat své dítě vyšetřit, je nutné vyplnit žádanku.

(Žádost o poskytnutí poradenských služeb) - je k dispozici u info nástěnky.

U dětí, které jsou již v logopedické péči se vyšetření neprovádí.

UPOZORNĚNÍ: Bez řádně vyplněné žádanky nebude depistáž provedena.

 

Třída: 
Broučci
Sluníčka