LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ

Vážení rodiče,

v pondělí 12.11.2018 bude v naší mateřské škole probíhat orientační logopedické vyšetření paní Mgr. et Mgr. Petrou Křížkovskou, Ph. D. (u dětí, které již jsou v logopedické péči se vyšetření neprovádí) Do depistáže lze zařadit i mladší děti s neplynulostí v řeči (koktání,pauzy mezi slovy nebo uprostřed slov), děti mluvící nesrozumitelně, děti s problémy v příjmu potravy/tekutin (výrazné preference v jídle, nežvýkají, nekousají, mají trvale otevřená ústa atd...) Vyšetření není povinné, bude provedeno pouze se souhlasem rodičů.

Třída: 
Broučci
Sluníčka