Informace ke školnému

Informace ke školnému

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že hradíte školné přes účet trvalým příkazem, prosím abyste jej nerušili a platbu prováděli. Jde o ujednocení následného vyúčtování plateb. Po znovuotevření mateřské školy Vám bude školné za uzavřené období jednorázově vráceno.
 
Děkuji za pochopení. 
Bc. Věra Žížlavská, 
ředitelka MŠ
V Olomouci 6. 4. 2021
Třída: 
Broučci
Sluníčka