Zahradní slavnost.Super odpoledne s úžasnými dětmi a jejich príma rodiči.Velké poděkování patří novomanželům Skýbovým za poskytnutí zdroje elektrického:-),paní Malcové a paní Vlachové za sladké pohoštění a manželům Drábkovým za květiny!!!Moc děkujeme všem