Přijely k nám do školičky Malované písničky od Jany Novákové. Zpívali jsme, tančili, na sebe se nemračili. Zato jsme se nasmáli, a nakonec pořádně zatleskali.