Indiánský den - Indiáni, ti se mají, celý den si jenom hrají. Skáčou hopsa, hejsasa, chytají se do lasa.