EKO PROGRAM

EKO PROGRAM

NA PTAČÍM KRMÍTKU

V pátek 21.ledna 2022, od 8:15 hod. si budeme, společně s paní Mgr. Pacovskou, povídat o ptácích na krmítku. Čekají nás zábavné aktivity, zpěv, návody na různé způsoby dokrmování ptáků v zimním období, ukázky vycpaných ptáků. Děti zapojí zrak, sluch, čich i hmat a na závěr si vyrobí krmný zvonek pro ptáčky. Prosíme rodiče, aby dětem nachystali prázdný, čistý kelímek od jogurtu. Děkujeme za spolupráci.

Třída: 
Broučci
Sluníčka